Ile kosztuje notariusz – nie daj się naciągnąć!

Z usług notariusza część z nas musiała skorzystać zapewne nieraz w życiu, prawdopodobnie będziemy potrzebowali go jeszcze przy takich działaniach jak przekazanie nieruchomości, ich sprzedaże czy podpisywanie testamentu. Warto zatem wiedzieć, skąd słone ceny, jakie przyzwyczailiśmy się płacić. I czy przypadkiem nieuczciwy notariusz nie próbuje na nas dodatkowo zarobić.
Tak zwana taksa notarialna określa, ile za daną usługę może zażądać od nas notariusz. Taksa regulowana jest rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości. Najważniejszą rzeczą, jaką musimy o niej wiedzieć, jest to, że taksa określa maksymalne płatności za usługi – notariusz nie może policzyć za konkretne usługi więcej, niż jest to określone we wspomnianym rozporządzeniu. Ale nie ma przeszkód, by ceny w danej kancelarii były niższe – zatem z notariuszem można negocjować. Częsty w takich sytuacjach argument, że „takie są ustalone prawnie ceny” jest więc nietrafiony, z opisanego wyżej powodu.
Na rynku notarialnym panuje konkurencja wolnorynkowa – znaczy to, że ceny poszczególnych usług mogą różnić się w kancelariach. Porównując je możemy wybrać najtańszego notariusza.

Podstawowym wyznacznikiem taksy notarialnej jest wartość czynności notarialnej – im droższa czynność, tym wyższa stawka. Prezentuje to poniższe zestawienie

do 3 000 zł – 100 zł

3 000 zł do 10 000 zł – 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł

10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł

30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł

60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł

1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł

powyżej 2 000 000 zł – 6 770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7 500 zł

 

W niektórych przypadkach stawka jest jednak niezależna od wartości czynności –

przy spisaniu aktu notarialnego dokumentującego:
1. umowę zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł

2. umowę majątkową małżeńską – 400 zł

3. testament – 50 zł

4. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł

5. odwołanie testamentu – 30 zł

6. zwolnienie nieruchomości z obciążeń lub zrzeczenia się prawa, jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60zł

7. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł

8. pełnomocnictwo

– do dokonania jednej czynności – 30 zł

- do dokonywania więcej niż jednej czynności  – 100 zł

9. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł

 

Przy spisaniu notarialnego protokołu:
1. protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł

2. protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł

3. protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł

4. a za sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł

5. za sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1 000 zł

6. protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł

7. protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie 50 zł

a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł

8. innego protokołu – 200 zł

 

Sporządzenie notarialnego poświadczenia:
1. maksymalne stawki za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:

a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż – 300 zł

b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł

2. maksymalne stawki za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł

3. maksymalne stawki za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł

4. maksymalne stawki za poświadczenie pozostawania przy życiu:

a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł

b) w innym celu – 30 zł

5. maksymalne stawki za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł

 

Jednak i to nie wszystkie usługi notarialne, za które stawki nie zależą od wartości przedmiotu. Kolejne to wyciągi oraz wypisy z akt notarialnych. Tutaj stawka wynosi maksymalnie 6 zł za każdą rozpoczętą stronę (stronę, czyli minimum 25 wierszy tekstu na kartce).

Stawka za sporządzenie protestu natomiast jest już zależna od kwoty, którą chcemy oprotestować w następujący sposób:

1 ) do 1 000 zł włącznie – 5 zł

2) powyżej 1 000 zł – 5 zł + 0,5 % od nadwyżki ponad 1 000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł.

 

Jednak na tym nie koniec płatności. Notariusz, jako usługodawca, jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych – który, bądźmy spokojni, będzie uwzględniony. Musimy się liczyć także z kosztami sądowymi za postępowanie wieczysto-księgowe – takimi kosztami są opłaty za założenie księgi wieczystej, ustanowienie hipoteki, wpisanie prawa własności w księdze wieczystej. Do tego wszystkiego doliczony zostanie podatek VAT uiszczany u notariusza.

 

Pobiera również opłaty sądowe w postępowaniu wieczysto-księgowym. Do opłat tych zalicza się opłatę za założenie księgi wieczystej, opłatę za wpisanie prawa własności w księdze wieczystej, opłatę za ustanowienie hipoteki. Te ostatnie opłaty są już niezależne od notariusza, bowiem nie może ona pobrać ich mniejszych, niż przewiduje ustawa (a przy kosztach sądowych o ich wysokości decyduje ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych).

Przeczytaj więcej:

Ten wpis został opublikowany w kategorii Oszczędzanie i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>