ECashflow – czyli jak w prosty sposób zaplanować i kontrolować budżet!

Oszczędzanie, planowanie i kontrolowanie budżetu! Wydaje się, że jest to zbyt czasochłonne zajęcie? No tak, bo przecież spisywanie wszystkich przychodów i wydatków, przyporządkowanie ich do odpowiednich kategorii,                  

a następnie wyliczanie, czy też wpisywanie skomplikowanych formuł, zajmuje mnóstwo czasu, który w obecnym świecie jest niezwykle cenny. Natłok czynności związanych z planowaniem budżetu może przytłoczyć i skutecznie odstraszyć. Jednakże istnieje sposób, aby ułatwić sobie planowanie i kontrolę wydatków – są to aplikacje serwisy stworzone w celu łatwego zarządzania budżetem.

Jakiś czas temu na rynku pojawił się serwis ECashflow.pl, który jest niezwykle przydatnym narzędziem zarówno dla osób indywidualnych, jak również dla mikro oraz małych przedsiębiorstw. Przeznaczony jest dla wszystkich, którzy chcą mieć pod kontrolą swoje przychody i wydatki, a co za tym idzie sprawnie i bezproblemowo zarządzać własnym budżetem. Dodatkowo, osoby zarządzające przedsiębiorstwem mają do dyspozycji moduł analizy finansowej, dzięki któremu mogą zoptymalizować oraz kontrolować stan i kondycję swojej firmy.

System został tak zaprojektowany, aby maksymalnie ułatwić kontrolę zaplanowanego budżetu, natomiast przejrzysty    i intuicyjny interfejs sprawia, że korzystanie z ECashflow.pl jest łatwe i przyjemne, a dodawanie poszczególnych transakcji oraz przypisanie ich do danych kategorii, czy kontrahentów zajmuje bardzo niewiele czasu. Serwis, dzięki swoim funkcjonalnościom pozwala sprawować kontrolę nad wydatkami, a także zidentyfikować obszary, z których wycieka najwięcej pieniędzy. Dzięki ECasflow.pl użytkownik, w każdym momencie może skontrolować ile środków zostało do dyspozycji, czy założony budżet jest realizowany zgodnie z planem, czy też istnieje ryzyko jego przekroczenia. Jest to świetny system dla tych, którzy chcą mieć swój budżet pod kontrolą.

ECashflow posiada szereg przydatnych funkcjonalności, które sprawiają, że praca z systemem jest prosta                     i przyjemna. Najważniejsze wyliczamy i opisujemy poniżej:

- łatwe wprowadzanie przychodów i wydatków – czyli funkcja automatycznych podpowiedzi kategorii przychodów/kosztów. Dzięki temu rozwiązaniu jesteśmy w stanie zaoszczędzić mnóstwo czasu przy wprowadzaniu poszczególnych pozycji. Funkcjonalność ta na pewno zyska swoich zwolenników wśród osób, które nie mają zbyt wiele czasu na planowanie swoich budżetów.

- kontrola stopnia realizacji prognozy przychodów i wydatków w rozbiciu na poszczególne kategorie – dzięki wprowadzeniu przez użytkownika prognozowanych przychodów i wydatków w danym przedziale czasowym, system będzie mógł procentowo ukazać stopień realizacji założonego planu. Dzięki wykresom i zestawieniom użytkownik szybko skontroluje stan swojego konta, a w razie potrzeby tak skoryguje plan, żeby uniknąć prawdopodobieństwa przekroczenia wcześniej zaplanowanego budżetu.

- analityka przyszłych trendów w zakresie przychodów i wydatków – dzięki wykorzystaniu cash flow oraz analizy technicznej możliwe jest przygotowanie dobrej prognozy długoterminowej. Dzięki temu użytkownicy będą mogli dostrzec trendy pojawiające się w zakresie przychodów i wydatków, a także określić ewentualny moment, w którym mogą pojawić się trudności finansowe.

- alerty przypominające, np. o zbliżającym się terminie płatności – jest to opcja, która na pewno przyda się osobom zapominalskim, które nie pamiętają np. o zapłaceniu rachunków za energię elektryczną, gaz, czynsz, czy usługi telekomunikacyjne itp. Zazwyczaj pamiętamy o zapłaceniu większych rat (np. kredyt mieszkaniowy), natomiast naszej uwadze umykają mniejsze płatności, które jeśli nie są kontrolowane mogą nam przysporzyć nie lada kłopotów. Dlatego system alertów przypominających o płatnościach jest rozwiązaniem, które oprócz uchronienia nas od wpisu do rejestru dłużników, pozwoli utrzymać nam dyscyplinę budżetową.

- możliwość przeprowadzania analiz finansowych firmy oraz zarządzanie płynnością finansową – bez wątpienia są to dwa bardzo ważne obszary funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, a jak wiadomo małe firmy bardzo często, ze względu na wysokie koszty nie zatrudniają specjalistów w tej dziedzinie. Natomiast dzięki tej funkcjonalności właściciele mikro i małych przedsiębiorstw dostają narzędzie, które umożliwi im przeprowadzenie analizy finansowej firmy bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Wystarczy tylko wprowadzić dane, a za pośrednictwem systemu wyliczymy wskaźniki finansowe firmy i przeprowadzimy uproszczoną analizę finansową, co z kolei pozwoli z wyprzedzeniem zidentyfikować pewne tendencje i możliwe trudności finansowe przedsiębiorstwa.

ECashflow.pl zdecydowanie można polecić osobom, które chcą zapanować nad swoim budżetem domowym (firmowym) i kontrolować swoje wydatki, a także efektywnie zarządzać swoimi finansami.

Serwis ECashflow.pl powstał w ramach projektu „Stworzenie aplikacji koordynującej cash flow dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prywatnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Opublikowano Finanse Domowe, Oszczędzanie, Wiadomości | Skomentuj

Rekomendacja S – jakie zmiany wprowadziła Komisja Nadzoru Finansowego?

18 czerwca 2013 roku Komisja Nadzoru Finansowego znowelizowała Rekomendację S wprowadzającą szereg zmian dla kredytobiorców. Jakie to zmiany? Czy będą korzystne dla osób chcących zaciągnąć kredyt na własne M?

Jak wynika z danych zamieszczonych na stronie Komisji Nadzoru Finansowego, osoby, które będą chciały zaciągnąć kredyt hipoteczny od 2014 roku będą musiały posiadać 5% wkład własny, natomiast od 2015 roku wymagany wkład własny będzie musiał stanowić 10%, a od 2016 roku aż 15% wartości nieruchomości.  

Dla wielu młodych osób (szczególnie tych, których zarobki są poniżej średniej krajowej) oznacza brak możliwości zaciągnięcia kredytu, a co za tym idzie posiadania własnego mieszkania. Prowadzić to może do tego, że młodzi ludzie nie będą decydować się na zakup własnego mieszkania, bądź będą mieszkać kątem u rodziców, aby pieniądze, które miały być przeznaczone na wynajem mieszkania, „ciułać” na wkład własny, który dodatkowo nie może pochodzić z pożyczek zaciągniętych w bankach lub parabankach. Biorąc pod uwagę ceny mieszkań w największych polskich aglomeracjach (5% wkład własny) najwięcej, bo aż około 20 tysięcy złotych będą musiały zaoszczędzić osoby, które będą chciały zakupić nieruchomość w Warszawie, około 16 tysięcy w Krakowie, 14 tysięcy w Gdańsku, Poznaniu, czy we Wrocławiu, najmniejszy wkład własny – około 7 tysięcy złotych będą potrzebowali mieszkańcy aglomeracji katowickiej (według danych Open Finance). Sytuacja nie wygląda kolorowo, gdyż 26% (według danych ZBP) osób zaciągających kredyty nie ma nawet 5% wkładu własnego, dla około 35% kredytobiorców 10% wkład własny pozostaje w strefie marzeń, a dla ponad połowy osób zgromadzenie 15% wkładu własnego jest nieosiągalne.

Kolejna zmiana nastąpiła w  podejściu do długości okresu kredytowania – otóż bank powinien rekomendować klientom detalicznym okres spłaty zobowiązania nie dłuższy niż 25 lat, jeśli natomiast kredytobiorca podejmie decyzje o dłuższym okresie spłaty, w tym przypadku bank nie powinien udzielić kredytu, którego okres spłaty byłby dłuższy niż 35 lat, co oznacza, że połowa banków będzie musiała skrócić maksymalny czas spłaty zobowiązania, natomiast wydłużono okres, który przyjmuje się do oszacowania zdolności kredytowej (dziś jest to 25 lat, natomiast od 2014 roku będzie to 30 lat).

Kolejną zmianą, która może zarówno pozytywnie, jak i negatywnie wpłynąć na zdolność kredytową przyszłych kredytobiorców dotyczy wskaźnika DtI – czyli jaki procent pensji może pochłonąć comiesięczna rata. Obecnie dla osób zarabiających średnią krajową jest to 50%, natomiast dla tych zarabiających nawet 65% wynagrodzenia. Wskaźniki te mają być ograniczone odpowiednio do 40% i 50% wynagrodzenia.

Ograniczony również zostanie dostęp do kredytów walutowych, gdyż od przyszłego roku mają one być dostępne tylko i wyłącznie dla osób zarabiających w danej walucie.

Opublikowano Finanse Domowe, Kredyty, Wiadomości | Skomentuj

Medyczne assistance – co to takiego?

W 2012 roku z usług assistance skorzystało około 1 milina Polaków (badania Mondial Assistance).

Oczywiście najpopularniejszym było assistance samochodowe, natomiast tuż za nim najczęściej wykupowanym było właśnie assistance medyczne. Jest to coraz bardziej popularna usługa, zważywszy na to, że obecnie mamy do czynienia ze stale pogłębiającym się zjawiskiem starzenia się społeczeństwa, dodatkowo stale zwiększa się liczba tzw. singli, którzy mieszkając daleko od swoich bliskich stwarzają zapotrzebowanie na tego typu usługi.

Co to jest assistance medyczne? Do czego służy i kiedy może nam się przydać?

Otóż medyczne assistance zapewnia nam natychmiastową pomoc w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia związanego ze zdrowiem, takie jak niespodziewana choroba, wypadek, hospitalizacja. Medyczne assistance zazwyczaj stanowi dodatek do polisy zdrowotnej, ubezpieczeń podróżnych, czy domowych, jednakże oferowane jest również jako oddzielny produkt. Ze względu na swój charakter kierowany jest do wszystkich osób, bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, czy status społeczny.

W ramach tego produktu można liczyć na następujące świadczenia:

- wizyta domowa lekarza lub u specjalisty,

- transport medyczny do szpitala,

- konsultacje telefoniczne z lekarzami i pielęgniarkami (24 godziny na dobę),

- prywatna opieka pielęgniarska w szpitalu (24 godziny na dobę) ,

- opieka domowa pielęgniarki,

- osobisty asystent medyczny,

- organizacja i pokrycie kosztów rehabilitacji,

- wypożyczenie lub pomoc przy wyborze sprzętu rehabilitacyjnego,

- dostarczenie leków zapisanych przez lekarza,

- pomoc w codziennych obowiązkach i pracach domowych (zakupy, sprzątanie, gotowanie itp.),

- opieka nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi,

- opieka nad zwierzętami,

- pomoc psychologa.

Pamiętać należy jednak, że pakiety medycznego assistnace oferowane przez poszczególnych ubezpieczycieli różnią się w zakresie oferowanych usług, dlatego przed zakupieniem warto dokładnie przeczytać, kiedy i w jakich okolicznościach możemy skorzystać z pomocy ubezpieczyciela.

Opublikowano Finanse Domowe, Wiadomości | Skomentuj

Co zrobić, gdy wysłany przez nas przelew bankowy zaginął?

Bankowość on-line jest obecnie niezwykle popularna, szczególnie przelewy internetowe, które jeśli są realizowane wewnątrz banku trafiają na rachunek odbiorcy w przeciągu kilku minut, jeśli przelew jest do innego banku to przelew zostanie zaksięgowany najpóźniej następnego dnia od wysłania. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie.

Ale co zrobić, jeśli wysłane pieniądze nie dotrą na rachunek odbiorcy?

Jeśli taka sytuacja się zdarzy, należy przede wszystkim zachować spokój, gdyż w systemach bankowych nic nie ginie i po każdym przelewie zostaje ślad.

Najczęściej do takich sytuacji dochodzi przez nieuwagę zlecającego przelew, gdyż może pomylić numery rachunku, natomiast taka sytuacja może zdarzyć się bardzo rzadko, gdyż większość systemów bankowych  jest tak zabezpieczona, że nie dopuszcza do takich sytuacji, gdyż w numerach rachunków znajdują się cyfry kontrolne i system natychmiastowo wyświetla komunikat. Jednakże pamiętajmy, że żaden system nie jest doskonały.

Z taką sytuacją możemy mieć do czynienia jeśli wyślemy pieniądze na zamknięty rachunek. W tej sytuacji bank w przeciągu 4 dni powinien zwrócić przelew do zleceniodawcy. Jednakże może zdarzyć się tak, że rachunek, na który został wysłany przelew nie został faktycznie zamknięty w systemie bankowym (przyczyn może być wiele: błąd pracownika banku, błąd systemu bankowego), wtedy najlepszym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z odbiorcą przelewu i poproszenie go, aby udał się do oddziału banku, w którym zamykał rachunek i sprawdzenie, czy rzeczywiście został on zamknięty.

Innym rozwiązaniem w sytuacji, gdy przelew trafił na niewłaściwy, bądź ‘zlikwidowany’ rachunek jest złożenie reklamacji w banku, z którego wysyłaliśmy przelew, wtedy bank jest zobligowany do wyjaśnienia tej sprawy. Jednakże taka procedura może trwać bardzo długo, nawet do 30 dni, dlatego należy uzbroić się w cierpliwość.

Jedno jest pewne, pieniądze wysłane z naszego rachunku nie giną, jednak czas ich odzyskania może być dosyć długi, dlatego warto jest sprawdzić, czy realizujemy przelew na dobry rachunek, szczególnie jeśli jest to dość duża suma.

Opublikowano Finanse Domowe, Wiadomości | 2 komentarzy

Co należy zrobić, aby wyrejestrować samochód po zmarłym?

Zdarza się, że ktoś z naszych bliskich nagle umiera nie zostawiając testamentu, a pozostawia po sobie samochód. Co zrobić, aby móc korzystać z auta na co dzień, albo się go pozbyć (zezłomować lub sprzedać)?

Jak zabrać się do tego tematu? Bez względu na to, czy chcemy użytkować samochód, czy też planujemy go sprzedać lub oddać na złom, najpierw w sądzie lub u notariusza należy przeprowadzić stwierdzenie nabycia spadków po osobie zmarłej (sądowe postanowienie nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia). Mając taki dokument możemy przerejestrować samochód, a następnie uczynić z nim to co nam się podoba.

Jeśli chcemy przerejestrować samochód należy udać się do wydziału komunikacji w urzędzie miejskim lub starostwie powiatowym i zabrać ze sobą następujące dokumenty: wniosek o rejestracje, dokument tożsamości (dowód osobisty, paszport), dowód własności pojazdu (prawomocne orzeczenie sądu, umowę darowizny itp.), dowód rejestracyjny pojazdu oraz kartę pojazdu, jeśli była wydana. Oczywiście przerejestrowanie samochodu jest płatne, ale jeśli już staniemy się właścicielem pojazdu możemy go użytkować, sprzedać lub zezłomować, a następnie wyrejestrować.

Pojazd można wyrejestrować tylko na wniosek właściciela w przypadku przekazania pojazdu (niekompletnego) do przedsiębiorcy, który prowadzi punkt zbierania niekompletnych pojazdów lub stację demontażu . Wtedy uzyskujemy zaświadczenie o demontażu pojazdu, które wraz z wnioskiem o wyrejestrowanie pojazdu, dokumentem tożsamości, dowodem rejestracyjnym pojazdu, dowodem własności pojazdu i tablicami rejestracyjnymi zanosimy do wydziału komunikacji urzędu miasta lub starostwa powiatowego.

Opublikowano Finanse Domowe, Wiadomości | Skomentuj

Jak nie dać się oszukać płacąc i kupując przez Internet?

Polacy coraz częściej korzystają z możliwości jakie daje Internet, i nie chodzi już o samo przeglądanie stron lub wyszukiwanie informacji, bardzo często korzystamy również z możliwości dokonywania zakupów on-line (ok.70% internautów kupuje produkty bądź usługi w Internecie – badanie przeprowadzone przez Gemius). Coraz częściej Polacy korzystają również z możliwości zapłaty przez Internet. Jak uniknąć oszustwa w Internecie i uczynić nasze zakupy bezpieczniejszymi? Wystarczy zastosować się do kilku zasad:

 • Należy wybrać dobre (bezpieczne) hasło do bankowości elektronicznej (poczty elektronicznej, portali społecznościowych itd.) – oznacza to, że hasło powinno mieć minimum 8 różnych znaków, w tym duże i małe litery oraz cyfry. Częstym błędem popełnianym przez dużą część społeczeństwa jest zbyt krótkie lub zbyt oczywiste hasło. Innym, również powszechnym błędem jest stosowanie tego samego hasła do logowania się do systemu bankowego, poczty elektroniczne czy też kont w portalach społecznościowych.
 • Przy logowaniu do poczty, systemu bankowego należy korzystać z zaufanych urządzeń – nie należy logować się z obcego komputera, gdyż nie możemy mieć pewności, że na tym komputerze nie jest akurat uruchomione oprogramowanie do pozyskiwania danych, które powinny być znane tylko nam. Potencjalnie niebezpieczne komputery mogą znajdować się w kawiarenkach internetowych. Pamiętajmy, że do bankowości internetowej nie powinniśmy logować się korzystając z darmowych hot-spotów w restauracjach, parkach, czy centrach handlowych, gdyż często są to sieci niewystarczająco zabezpieczone, co potęguje ryzyko, że loginy i hasła, które wpiszemy do komputera mogą zostać przechwycone, a następnie wpaść w niepowołane ręce.
 • Zakupy w sklepie internetowym – ważne, aby sprawdzić i ocenić jego wiarygodność sklepu, w tym celu możemy wyszukać opinii na forach internetowych lub sprawdzić  w takich portalach jak chociażby ceneo.pl. Komentarze klientów danego sklepu mogą okazać się dobrym źródłem informacji, które pomogą nam zdecydować, czy chcemy skorzystać z jego usług. Dobrze jest dokonywać zakupów w sklepach, które oferują możliwość śledzenia statusu zamówienia. Ważne jest również, aby przed dokonaniem płatności sprawdzić, czy strona, do której zostaliśmy w tym celu przekierowani jest szyfrowana odpowiednim protokołem, czyli czy adres witryny poprzedzony jest ‘https’, a nie ‘http’, a na belce przeglądarki widnieje znak kłódki lub klucza.
 • Zakupy na aukcjach internetowych – zawsze przed transakcją powinno się przejrzeć komentarze wystawiane sprzedającym na portalach aukcyjnych i pamiętajmy, że nie tylko pozytywne komentarze się liczą, ale również czytajmy komentarze negatywne i zwracajmy uwagę czego one dotyczą. Pamiętajmy, że nie ma „super okazji” jeśli coś jest dużo tańsze niż w innych miejscach może to sugerować ryzyko oszustwa.
 • Zwróć uwagę jaką drogę pokonują twoje pieniądze – coraz więcej sklepów umożliwia zapłatę za zakupy poprzez tzw. szybkie przelewy – warto zwrócić uwagę na to, którą markę szybkiego przelewu wybieramy, gdyż w zależności dostawcy systemu nasze pieniądze mogą pokonywać różne drogi, a do sprzedającego mogą trafić nawet po kilku dniach. Dobrym rozwiązaniem są płatności bezpośrednie (np. PayByNet), gdyż klient po wybraniu tej opcji i zalogowaniu się na swój rachunek zobaczy wypełniony przelew  z danymi sprzedawcy.
 • Przed dokonaniem przelewu warto sprawdzić, czy podany numer rachunku nie należy do tzw. elektronicznych portmonetek, czyli kupowanych np. w urzędzie pocztowym za 5 złotych kart płatniczych wraz z numerem konta w celu późniejszego ich doładowania. Sprawdzić to można np. na stronie http://www.konto.uwaga.info/ – w przypadku karty pre-paid pojawi się przy niej tylko centrala (a nie oddział banku). Pamiętajmy, że takie konto nie jest powiązane z żadnymi danymi personalnymi.

Ważne jest aby podczas dokonywania transakcji w Internecie, wszelkich zakupów, logowania się do systemu bankowego zachować czujność i zdrowy rozsądek. Warto sprawdzać z kim mamy do czynienia, wystarczy wpisać nazwę sklepu w wyszukiwarce, a na pewno pojawią się cenne informacje na jego temat, które w razie czego pomogą ustrzec nas przed oszustwem.

Opublikowano Finanse Domowe, Wiadomości | Skomentuj

Odwrócona hipoteka – co to takiego? Plusy i minusy

Odwrócona hipoteka, czyli rozwiązanie skierowane dla seniorów posiadających nieruchomość, którzy chcą dostawać dodatkowe pieniądze. Są dwa warianty odwróconej hipoteki: odwrócony kredyt hipoteczny oraz renta dożywotnia.

Odwrócony kredyt hipoteczny ma być kredytem, którego nie trzeba będzie spłacać. Ma działać na zasadzie comiesięcznych wypłat określonej kwoty wynikającej z umowy. Innym wariantem tego kredytu jest jednorazowa wypłata ustalonej kwoty (np. 25% lub 30% wartości mieszkania). Zgodnie z projektem ustawy, odwrócony kredyt hipoteczny ma być oferowany wyłącznie przez banki. W razie śmierci osoby, której były wypłacane pieniądze, bank rozliczy się ze spadkobiercami, sprzedając nieruchomość na wolnym rynku lub też spadkobiercy będą mogli spłacić całość zobowiązania (kwota, która została wypłacona kredytobiorcy plus odsetki), a nieruchomość stanie się ich własnością.

Renta dożywotnia – w dniu, w którym została zawarta umowa renty nieruchomość przechodzi na własność podmiotu, który zobowiązał się do jej wypłacania co miesiąc  w ustalonej wcześniej kwocie. W umowie znajdują się zapisy, które gwarantują osobie, która skorzystała z tego rozwiązania możliwość dożywotniego zamieszkiwania w nieruchomości. Ten model funkcjonuje na rynku polskim już od kilku lat.

                Odwrócona hipoteka wydaje się być świetnym rozwiązaniem, wszakże osoby, które podpiszą umowę co miesiąc będą dostawać dodatkowe pieniądze lub jednorazowo dostaną większą kwotę.  Jednakże jak każde nowe przedsięwzięcie finansowe ma zarówno dobre, jak i złe strony.

Plusy:

 • Przede wszystkim, odwrócona hipoteka może być źródłem dodatkowego, stałego dochodu na emeryturze. Pieniądze te są nieopodatkowane i mogą zostać wydane w dowolny sposób.
 • W razie śmierci osoby, która zdecydowała się na odwrócony kredyt hipoteczny – pieniądze nie przepadają, mogą je dostać spadkobiercy lub w momencie gdy spadkobiercy spłacą kredyt wraz z odsetkami – zatrzymać nieruchomość.
 • W przypadku Odwróconego kredytu hipotecznego – kredytobiorca pozostaje pełnoprawnym właścicielem nieruchomości aż do śmierci i ma prawo w niej zamieszkiwać. W tym przypadku mamy gwarancję zamieszkania aż do śmierci i nikt nie może przyjść i wystawić tej osobie walizki za próg.
 • Jest to również dobre rozwiązanie dla osób, które nie mają spadkobierców lub z jakiegoś powodu nie chcą im przekazać swojej nieruchomości. W ten sposób mogą w pełni skorzystać ze swojego dorobku życiowego.

Minusy:

 • Jeśli emeryt zdecyduje się na rentę dożywotnią, gdyż nawet jeśli będzie ją pobierał przez bardzo krótki okres czasu – rok, dwa lata – jego spadkobiercy nie dostaną niczego, gdyż ta nieruchomość nie wchodzi do masy spadkowej.
 • Wybór renty dożywotniej wydaje się tym bardziej ryzykowny, gdyż nie możemy zweryfikować kondycji finansowej firmy wypłacającej rentę, przez co nie możemy mieć pewności, że co miesiąc będziemy na pewno dostawać pieniądze.
 • Firmy oferujące rentę dożywotnią są właścicielami nieruchomości, którą zamieszkujemy już od dnia podpisania umowy, w związku z czym mogą z nim zrobić co chcą: sprzedać, zaciągnąć kredyt pod nią lub np. dokwaterować nam kogoś. Idąc dalej gdyby dana firma miała w przyszłości kłopoty finansowe w każdej chwili może pojawić się syndyk lub komornik.
 • Banki oraz instytucje oferujące odwróconą hipotekę chcą na niej jak najwięcej zarobić, dlatego należy liczyć się z dodatkowymi kosztami, takimi jak prowizje.
 • Odwrócona hipoteka, jak każdy inny kredyt jest również oprocentowana.
 • Dodatkowo, osoba, która zaciągnie odwrócony kredyt hipoteczny musi dbać o nieruchomość zgodnie z wytycznymi zapisanymi w umowie, a to może być niezwykle kosztowne, a co za tym idzie pochłonąć większą część pieniędzy, które dostanie emeryt, podpisując umowę, której przedmiotem jest odwrócona hipoteka.
 • Innym minusem tego rozwiązania jest fakt, że emeryt dostanie dużo mniej pieniędzy, niż warta jest jego nieruchomość.
Opublikowano Finanse Domowe, Kredyty | 1 komentarz

Pamiętaj, aby wpisać dochody dziecka do zeznania podatkowego!

W związku z tym, iż zostało nam niewiele czasu na złożenie zeznania podatkowego za rok 2012 warto poruszyć temat, jakim są dochody niepełnoletnich. Jak je rozliczyć, abyśmy w przyszłości nie mieli problemów z fiskusem?

Jak wiadomo dochody, oprócz podatników pełnoletnich, uzyskują również osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 lat. Z takich dochodów również należy się rozliczyć. To czy zostaną doliczone do dochodu rodziców, czy też ujęte w oddzielnym zeznaniu podatkowych zależy od tego skąd uzyskały je dzieci.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych każdy podatnik, który uzyskał w danym roku przychody podlega odrębnemu opodatkowaniu. Od tej zasady istnieje jednak odstępstwo – w momencie gdy dochody uzyskuje osoba małoletnia, jej dochód dodaje się do dochodu rodziców lub opiekunów prawnych, gdyż nie posiada ona pełnej zdolności prawnej. W takim przypadku odpowiedzialność za rozliczenie dochodów dzieci przejmują ich rodzice lub opiekunowie prawni.

Według artykułu 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dochody małoletnich dzieci z tytułu m.in. renty, praw majątkowych, najmu, kapitałów pieniężnych czy innych źródeł rodzice powinni dopisać do swoich dochodów. Ważne jest to, że rodzicom musi przysługiwać w stosunku do takich dochodów prawo pobierania pożytków z tych źródeł przychodów dzieci. Jeśli małżonkowie rozliczają się wspólnie powinni  do sumy swoich dochodów doliczyć dochody dzieci. W przypadku gdy rozliczają się osobno, to każde z nich do swoich dochodów powinno doliczyć po 50% dochodów dziecka. W momencie gdy małżonkowie są w separacji to wedle interpretacji przepisów dochód dziecka powinien być doliczony do dochodu rodzica, który faktycznie je wychowuje.

Należy jednak wspomnieć, że istnieją dochody dzieci, których rodzice nie mogą doliczyć do swoich dochodów, zaliczają się do nich m.in. dochody ze stypendiów, z pracy dziecka, a także dochody z przedmiotów oddanych dzieciom do swobodnego użytku. W tym przypadku rodzice dziecka zobowiązani są do sporządzenia na jego dane zeznania podatkowego, które następnie są zobowiązani podpisać (małoletni nie może podpisać takiego dokumentu).

Opublikowano Finanse Domowe, Wiadomości | Skomentuj

Cashback, pamiętaj o wpisaniu go do PIT-u!

Korzystasz z bankowej promocji, tzw. cashbacku? Robisz zakupy płacąc za nie kartą, a bank zwraca Ci kilka procent tej kwoty na rachunek? Możesz mieć kłopot z fiskusem!

Problem jest dosyć poważny, gdyż tzw. cashback jest niezwykle popularną metodą promocji obecnie wykorzystywaną przez banki. Premia ta przybiera różne postaci, w banku Millennium możemy dostać 3% zwrot za zapłacenie kartą rachunku w sklepie lub na stacji benzynowej, AliorSync zwraca 5% za zakupy w Internecie, a BGŻ daje 1% premię od najwyższego w miesiącu wpływu na rachunek. Praktycznie każdy słyszał o cashbacku i wiele osób korzysta z tego rozwiązania, niestety banki nie informują swoich klientów o tym, ze od takiej premii jesteśmy zobowiązani zapłacić podatek.

Według oficjalnego stanowiska Ministerstwa Finansów, pieniądze uzyskane z cashbacku powinniśmy traktować jako przychód, a co za tym idzie jesteśmy zobowiązani wpisać go do zeznania podatkowego, a bank powinien przekazać nam PIT-8c. W tym przypadku nie może być mowy o zastosowaniu przepisów art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT odnoszącego się do sprzedaży premiowej, w myśl którego wysokość bonusu nie może przekroczyć 760 zł (“wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych(ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową – jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;”).

Według banków tego typu premia nie jest opodatkowana, wszystkie deklarują to w swoich regulaminach, że od przekazanych premii nie zapłacimy podatku, powołując się na art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT.

Tzw. caschback jest świetnym narzędziem marketingowym przyciągającym klientów, natomiast jeśli fiskus zacznie ściągać należny podatek za cashback nie będzie tak kolorowo i może okazać się, że musimy zapłacić nawet kilka tysięcy złotych kary za skorzystanie z promocji banków.

Opublikowano Finanse Domowe, Wiadomości | Skomentuj

Jak obniżyć rachunki za wodę?

Czteroosobowa rodzina średnio wydaje około 2 500 zł rocznie na rachunki za wodę. Jeśli choć trochę zmienimy przyzwyczajenia, czy też zainwestujemy w nowy lepszy sprzęt możemy znacznie ograniczyć wydatki związane ze zużyciem wody.

                Według informacji Głównego Urzędu Statystycznego średnie zużycie wody w gospodarstwach domowych w 2011 roku wynosiło średnio 100 l miesięcznie w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W skali roku jest to około 37 metrów sześciennych mnożąc to przez średnią cenę wody w Polsce (wraz z odprowadzaniem ścieków), czyli 9,80 zł/m3 (cena-wody.pl) otrzymujemy około 360 zł rocznie. Dodajmy jeszcze, że ciepła woda jest droższa, a ta stanowi około 40% w ilości zużywanej wody, czyli około 240 zł rocznie. Z prostych obliczeń wynika, że jedna osoba średnio zużywa wodę za około 600 zł. Zatem czteroosobowa rodzina rocznie płaci około 2 400 do 2 500 zł za wodę.

                Aby zmniejszyć zużycie wody wystarczy zastosować się do kilku wskazówek:

 • Zainwestuj w nowy sprzęt AGD – zmywarka  zużywa nawet pięciokrotnie mniej wody niż tradycyjne zmywanie, a do tego pomaga nam zaoszczędzić mnóstwo czasu (przy używaniu zmywarki i uwzględnieniu zużycia prądu możemy rocznie zaoszczędzić około 70 – 80 zł). Nowa pralka  – stare zużywały ponad 100 litrów wody na jeden cykl prania, natomiast te nowe potrafią zużyć tylko 40 litrów wody, nie wspominając już o tym, że na pranie ręczne zużywa się nieporównywalnie więcej wody.
 • Sprawdź czy w instalacji wodno-kanalizacyjnej nie ma przecieków – według informacji zamieszczonych na stronie Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej w Pile, nawet najmniejsze przecieki mogą rocznie generować dosyć spore wycieki wody. Kapanie z baterii umywalkowej z częstotliwością 12 kropel na 10 sekund to nawet 21 litrów wody w ciągu dnia, czyli około 7,5 m3 wody rocznie, uszczelniając krany, w skali roku możemy oszczędzić nawet 60 zł (woda zimna) i ok. 130 zł (woda ciepła). Dodatkowo nawet niewielki przeciek w misce ustępowej może oznaczać nawet marnowanie 15 m3 wody miesięcznie, co daje około 120 zł miesięcznie.
 • Bierz prysznic zamiast zażywania kąpieli w wannie – według informacji zamieszczonych w Wikipedii, na kąpiel w wannie zużywamy nawet 200 litrów, natomiast kąpiąc się pod prysznicem zużywamy około 4 razy mniej wody. Decydując się na prysznic możemy jednorazowo zaoszczędzić około 2,5 zł, czyli około 900 zł rocznie.
 • Zakręcaj wodę podczas mycia zębów, golenia itp. – według danych z baterii umywalkowej wypływa około 4 litrów wody na minutę. Czteroosobowa rodzina stosując się do tego może rocznie zaoszczędzić nawet 36 m3 wody.
 • Piorąc w pralce lub zmywając w zmywarce używajmy programów oszczędnościowych jeśli takowe posiadają nasze urządzenia, tą zasadę możemy stosować jeśli np. nie załadujemy pełnego wsadu lub naczynia/ubrania są tylko lekko zabrudzone.
 • Jeśli mamy jeszcze stary typ spłuczki warto rozważyć jej wymianę, gdyż stare spłuczki potrafią podczas jednego spłukiwania zużyć do 15 litrów wody, natomiast nowsze typy zużywają od 3 do 6 litrów wody podczas jednego spłukania
 • Zamontuj perlatory – małe nakładki na kran, które ograniczają wypływ wody, ale dzięki mieszaniu wody z strumień wody nie pozostaje zmniejszony. Możemy uzyskać nawet 50% oszczędności wody.
 • Kolejnym sposobem oszczędzenia wody, a co za tym idzie uzyskanie mniejszych rachunków jest wykorzystywanie deszczówki – to sprawdza się jeśli mieszkamy w domku jednorodzinnym, bo przecież nikt z balkonu w bloku nie będzie łapał deszczówki. Taką wodę możemy wykorzystać np. do podlewania roślin. Dla osób, które mieszkają w blokach rozwiązaniem może być podlewanie roślin wodą pozostałą po płukaniu warzyw lub owoców.
Opublikowano Finanse Domowe, Oszczędzanie | Skomentuj